מטרות האתר http://www.deadseascrolls.co.il

     לימוד תנ"ך בפרשנות פשט ומגילות קומראן. חזרה לצדק החברתי של הנביאים ולחינוך ולמוסר של משלי.

     ריבוי והפצת ספרות מדעית כנגד האבולוציה וגיל העולם הסותרים את התורה. הוכחות על ביטול תורת האבולוציה ולגלוג על מאמני הקופים.

     ריבוי והפצת "עלוני שבת" המאירים את חוכמת התורה לנושאים אקטואליים דיומא.

     עידוד וקידום מוזיקה תנ"כית עם כלי נגינה משוחזרים.

    לימוד ספר היובלים כחלק מהקאנון המקראי להשלמת סיפורי התנ"ך (בחירת אברהם אבינו, יעקב מול עשיו) ועד לתיקון לוח הזמנים לשמשי.

     עידוד חשיבות הציונות בתורה, ביטול המדרש "לא לעלות בחומה", ניסוח תשובות תורניות ליחסנו לגויים וזכיותינו בארץ הצבי.

     פרופ' פירש ותרגם את הגמרא וסבר כי על כל תקנה באה לאחר שעלתה בעייה חברתית. זו "התורה שבעל פה" ויתר דיוק הפסיקה היהודית (כולל שו"ת). דבר זה אמור להוות לנו יסוד גדול בניעור מהגישה החרדית "שאין חדש בתורה" לעניין פסיקה ותיקון תקנות. הרי זה עוצר את הגוש החרדי מלעצב אלטרנטיבה משפטית דתית מול מדינה חילונית. זוהי מטרתה של כנסת ישראל כבקדם.

חנוך

כוהנים

בני צדוק

בית המקדש

חג השבועות

ספר היובלים

הלוח המקורי: "והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחות לפני אמר יהוה." ישעיהו סו, כג

"וראשי חודשי הראשון הרביעי השביעי והעשירי המה ימי הזיכרון וימי חג בארבע תקופות השנה. כתובים וחקוקים המה לעדות מימים ימימה. וישם אותם נוח לו למועדים לדורות עולם להיות לו בהם חג זיכרון ... וכל הימים אשר נועדו הם שתים וחמישים שבתות ימים עד מלאת שנה תמימה. ככה חרות וחקוק על לוחות השמים חוק שנה בשנה ולא יעבור. ואתה צו את בני ישראל ושמרו את השנים על פי המספר הזה ארבעה ושישים יום ושלוש מאות יום. והיה שנה תמימה, ומספר מפקד ימי השנה ומועדיה לא ישחת. כי הכל בוא יבוא בה כפי אשר הועד עליו, ולא יעברו כל יום ולא יחללו כל מועד." ספר היובלים פרק 6

השנה מתחילה ביום ד, יום בריאת המאורות, אחרי יום השיוויון האביבי. מספר הימים מסודרים ברצף של 30, 30, 31, כך שכל רבעון של השנה מתחיל תמיד ביום רביעי, כלומר החודש הראשון, החודש הרביעי, החודש השביעי והחודש העשירי מתחילים תמיד ביום רביעי. החודש השני, החודש החמישי, החודש השמיני והחודש האחד עשר מתחילים תמיד ביום ששי. ואילו החודש השלישי, החודש הששי, החודש התשיעי והחודש השנים עשר מתחילים תמיד ביום ראשון.

בחודש השביעי אחרי סוכות מוסיפים שבוע בכול שנת שמיטה ומדי 28 שנים מוסיפים שבועיים.

zipora.avidan61@gmail.com יצירת קשר:

חודש

יום

תאריך

יום

חג

1.

1.

29.3.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון ראשון קציר

1.

14.

11.4.2017

ג

פסח

1.

15.

12.4.2017

ד

חג המצות 7 ימים

1.

26.

23.4.2017

א

יום הנף העומר ביכורי קציר השעורים 

2.

1.

28.4.2017

ו

ראש חודש

3.

1.

28.5.2017

א

ראש חודש

3.

15.

11.6.2017

א

שבועות ביכורי קציר החיטים

4.

1.

28.6.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון שני קיץ

5.

1.

28.7.2017

ו

ראש חודש

5.

3.

30.7.2017

א

ביכורי התירוש מועד היין

6.

1.

27.8.2017

א

ראש חודש

6.

22.

17.9.2017

א

ביכורי היצהר מועד השמן

6.

23.

18.9.2017

ב

מועד קרבן העצים 6 ימים

7.

1.

27.9.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון שלישי זרע

7.

10.

6.10.2017

ו

יום הכיפורים

7.

15.

11.10.2017

ד

חג הסוכות 7 ימים

8.

1.

27.10.2017

ו

ראש חודש

9.

1.

26.11.2017

א

ראש חודש

10.

1.

27.12.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון רביעי דשא

11.

1.

26.1.2018

ו

ראש חודש

12.

1.

25.2.2018

א

ראש חודש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודש

יום

תאריך

יום

חג

1.

1.

28.3.2018

ד

ראש חודש ראשית רבעון ראשון קציר

1.

14.

10.4.2018

ג

פסח

1.

15.

11.4.2018

ד

חג המצות 7 ימים

1.

26.

22.4.2018

א

יום הנף העומר ביכורי קציר השעורים 

2.

1.

27.4.2018

ו

ראש חודש

3.

1.

27.5.2018

א

ראש חודש

3.

15.

10.6.2018

א

שבועות ביכורי קציר החיטים

4.

1.

27.6.2018

ד

ראש חודש ראשית רבעון שני קיץ

5.

1.

27.7.2018

ו

ראש חודש

5.

3.

29.7.2018

א

ביכורי התירוש מועד היין

6.

1.

26.8.2018

א

ראש חודש

6.

22.

16.9.2018

א

ביכורי היצהר מועד השמן

6.

23.

17.9.2018

ב

מועד קרבן העצים 6 ימים

7.

1.

26.9.2018

ד

ראש חודש ראשית רבעון שלישי זרע

7.

10.

5.10.2018

ו

יום הכיפורים

7.

15.

10.10.2018

ד

חג הסוכות 7 ימים

8.

1.

26.10.2018

ו

ראש חודש

9.

1.

25.11.2018

א

ראש חודש

10.

1.

26.12.2018

ד

ראש חודש ראשית רבעון רביעי דשא

11.

1.

25.1.2019

ו

ראש חודש

12.

1.

24.2.2019

א

ראש חודש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה לועזית שנת שמיטה מצורפים בחודש ה-7 ראש השנה ביום רביעי

2000

שמיטה

שבועיים

22.3.

2001

 

 

4.4.

2002

 

 

3.4.

2003

 

 

2.4.

2004

 

 

31.3.

2005

 

 

30.3.

2006

 

 

29.3.

2007

שמיטה

שבוע

28.3.

2008

 

 

2.4.

2009

 

 

1.4.

2010

 

 

31.3.

2011

 

 

30.3.

2012

 

 

28.3.

2013

 

 

27.3.

2014

שמיטה

שבוע

26.3.

2015

 

 

1.4.

2016

 

 

30.3.

2017

 

 

29.3.

2018

 

 

28.3.

2019

 

 

27.3.

2020

 

 

25.3.

2021

שמיטה

שבוע

24.3.

2022

 

 

30.3.

2023

 

 

29.3.

2024

 

 

27.3.

2025

 

 

26.3.

2026

 

 

25.3.

2027

 

 

24.3.

2028

שמיטה

שבועיים

22.3.

2029

 

 

4.4.

2030

 

 

3.4.

2031

 

 

2.4.

2032

 

 

31.3.

2033

 

 

30.3.

2034

 

 

29.3.

2035

שמיטה

שבוע

28.3.

2036

 

 

2.4.

2037

 

 

1.4.

2038

 

 

31.3.

2039

 

 

30.3.

2040

 

 

28.3.

2041

 

 

27.3.

2042

שמיטה

שבוע

26.3.

2043

 

 

1.4.

2044

 

 

30.3.

2045

 

 

29.3.

2046

 

 

28.3.

2047

 

 

27.3.

2048

 

 

25.3.

2049

שמיטה

שבוע

24.3.

2050

 

 

30.3.

2051

 

 

29.3.

2052

 

 

27.3.

2053

 

 

26.3.

2054

 

 

25.3.

2055

 

 

24.3.

2056

שמיטה

שבועיים

22.3.