מטרות האתר http://www.deadseascrolls.co.il

     לימוד תנ"ך בפרשנות פשט ומגילות קומראן. חזרה לצדק החברתי של הנביאים ולחינוך ולמוסר של משלי.

     ריבוי והפצת ספרות מדעית כנגד האבולוציה וגיל העולם הסותרים את התורה. הוכחות על ביטול תורת האבולוציה ולגלוג על מאמני הקופים.

     ריבוי והפצת "עלוני שבת" המאירים את חוכמת התורה לנושאים אקטואליים דיומא.

     עידוד וקידום מוזיקה תנ"כית עם כלי נגינה משוחזרים.

    לימוד ספר היובלים כחלק מהקאנון המקראי להשלמת סיפורי התנ"ך (בחירת אברהם אבינו, יעקב מול עשיו) ועד לתיקון לוח הזמנים לשמשי.

     עידוד חשיבות הציונות בתורה, ביטול המדרש "לא לעלות בחומה", ניסוח תשובות תורניות ליחסנו לגויים וזכיותינו בארץ הצבי.

     פרופ' פירש ותרגם את הגמרא וסבר כי על כל תקנה באה לאחר שעלתה בעייה חברתית. זו "התורה שבעל פה" ויתר דיוק הפסיקה היהודית (כולל שו"ת). דבר זה אמור להוות לנו יסוד גדול בניעור מהגישה החרדית "שאין חדש בתורה" לעניין פסיקה ותיקון תקנות. הרי זה עוצר את הגוש החרדי מלעצב אלטרנטיבה משפטית דתית מול מדינה חילונית. זוהי מטרתה של כנסת ישראל כבקדם.

חנוך

בני צדוק

בית המקדש

שמעון הנשיא מבית צדוק

טבלה של היובלים והשבועות על פי ספר היובלים

Kontakt: zipora.avidan61@gmail.com יצירת קשר:

אין צורך לבקש רשות שימוש והעתקה במאמרים, אלא הם חופשיים להעתקה שינוי ועריכה, ואף מוזמנים להפיץ בשמחה!

 

Verantwortlich für den Inhalt der Texte ist alleine die Verfasserin. Für die Inhalte aller weiterführenden Links übernehme ich keinerlei Verantwortung.

הלוח המקורי

השנה מתחילה תמיד ביום ד, יום בריאת המאורות, בחודש הראשון אחרי יום השיוויון האביבי. מספר הימים מסודרים ברצף של 30, 30, 31, כך שכל רבעון של השנה מתחיל תמיד ביום רביעי, כלומר החודש הראשון, החודש הרביעי, החודש השביעי והחודש העשירי מתחילים תמיד ביום רביעי. החודש השני, החודש החמישי, החודש השמיני והחודש האחד עשר מתחילים תמיד ביום ששי. ואילו החודש השלישי, החודש הששי, החודש התשיעי והחודש השנים עשר מתחילים תמיד ביום ראשון. בחודש השביעי אחרי סוכות הוסיפו שבוע בכול שנת שמיטה ומדי 28 שנים הוסיפו שבועים. היום מתחיל עם זריחת החמה.

חג שבועות הנעלם

המקור של יום הכיפורים: http://www.daat.ac.il/daat/hasfarim/hayovlim/34.htm

שורש חג הסוכות: http://www.daat.ac.il/daat/hasfarim/hayovlim/16.htm

חודש

יום

תאריך

יום

חג

1.

1.

29.3.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון ראשון קציר

1.

14.

11.4.2017

ג

פסח

1.

15.

12.4.2017

ד

חג המצות 7 ימים

1.

26.

23.4.2017

א

יום הנף העומר ביכורי קציר השעורים 

2.

1.

28.4.2017

ו

ראש חודש

3.

1.

28.5.2017

א

ראש חודש

3.

15.

11.6.2017

א

שבועות ביכורי קציר החיטים

4.

1.

28.6.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון שני קיץ

5.

1.

28.7.2017

ו

ראש חודש

5.

3.

30.7.2017

א

ביכורי התירוש מועד היין

6.

1.

27.8.2017

א

ראש חודש

6.

22.

17.9.2017

א

ביכורי היצהר מועד השמן

6.

23.

18.9.2017

ב

מועד קרבן העצים 6 ימים

7.

1.

27.9.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון שלישי זרע

7.

10.

6.10.2017

ו

יום הכיפורים

7.

15.

11.10.2017

ד

חג הסוכות 7 ימים

8.

1.

27.10.2017

ו

ראש חודש

9.

1.

26.11.2017

א

ראש חודש

10.

1.

27.12.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון רביעי דשא

11.

1.

26.1.2018

ו

ראש חודש

12.

1.

25.2.2018

א

ראש חודש

1.

1.

28.3.2018

ד

ראש חודש ראשית רבעון ראשון קציר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה לועזית

שנת שמיטה

מצורפים בחודש ה-7

יום רביעי - ראש השנה

1881

שמיטה

שבוע

23.3.

1882

 

 

29.3.

1883

 

 

28.3.

1884

 

 

26.3.

1885

 

 

25.3.

1886

 

 

24.3.

1887

 

 

23.3.

1888

שמיטה

שבועיים

21.3.

1889

 

 

3.4.

1890

 

 

2.4.

1891

 

 

1.4.

1892

 

 

30.3.

1893

 

 

29.3.

1894

 

 

28.3.

1895

שמיטה

שבוע

27.3.

1896

 

 

1.4.

1897

 

 

31.3.

1898

 

 

30.3.

1899

 

 

29.3.

1900

 

 

28.3.

1901

 

 

27.3.

1902

שמיטה

שבוע

26.3.

1903

 

 

1.4.

1904

 

 

30.3.

1905

 

 

29.3.

1906

 

 

28.3.

1907

 

 

27.3.

1908

 

 

25.3.

1909

שמיטה

שבוע

24.3.

1910

 

 

30.3.

1911

 

 

29.3.

1912

 

 

27.3.

1913

 

 

26.3.

1914

 

 

25.3.

1915

 

 

24.3.

1916

שמיטה

שבועיים

22.3.

1917

 

 

4.4.

1918

 

 

3.4.

1919

 

 

2.4.

1920

 

 

31.3.

1921

 

 

30.3.

1922

 

 

29.3.

1923

שמיטה

שבוע

28.3.

1924

 

 

2.4.

1925

 

 

1.4.

1926

 

 

31.3.

1927

 

 

30.3.

1928

 

 

28.3.

1929

 

 

27.3.

1930

שמיטה

שבוע

26.3.

1931

 

 

1.4.

1932

 

 

30.3.

1933

 

 

29.3.

1934

 

 

28.3.

1935

 

 

27.3.

1936

 

 

25.3.

1937

שמיטה

שבוע

24.3.

1938

 

 

30.3.

1939

 

 

29.3.

1940

 

 

27.3.

1941

 

 

26.3.

1942

 

 

25.3.

1943

 

 

24.3.

1944

שמיטה

שבועיים

22.3.

1945

 

 

4.4.

1946

 

 

3.4.

1947

 

 

2.4.

1948

 

 

31.3.

1949

 

 

30.3.

1950

 

 

29.3.

1951

שמיטה

שבוע

28.3.

1952

 

 

2.4.

1953

 

 

1.4.

1954

 

 

31.3.

1955

 

 

30.3.

1956

 

 

28.3.

1957

 

 

27.3.

1958

שמיטה

שבוע

26.3.

1959

 

 

1.4.

1960

 

 

30.3.

1961

 

 

29.3.

1962

 

 

28.3.

1963

 

 

27.3.

1964

 

 

25.3.

1965

שמיטה

שבוע

24.3.

1966

 

 

30.3.

1967

 

 

29.3.

1968

 

 

27.3.

1969

 

 

26.3.

1970

 

 

25.3.

1971

 

 

24.3.

1972

שמיטה

שבועיים

22.3.

1973

 

 

4.4.

1974

 

 

3.4.

1975

 

 

2.4.

1976

 

 

31.3.

1977

 

 

30.3.

1978

 

 

29.3.

1979

שמיטה

שבוע

28.3.

1980

 

 

2.4.

1981

 

 

1.4.

1982

 

 

31.3.

1983

 

 

30.3.

1984

 

 

28.3.

1985

 

 

27.3.

1986

שמיטה

שבוע

26.3.

1987

 

 

1.4.

1988

 

 

30.3.

1989

 

 

29.3.

1990

 

 

28.3.

1991

 

 

27.3.

1992

 

 

25.3.

1993

שמיטה

שבוע

24.3.

1994

 

 

30.3.

1995

 

 

29.3.

1996

 

 

27.3.

1997

 

 

26.3.

1998

 

 

25.3.

1999

 

 

24.3.

2000

שמיטה

שבועיים

22.3.

2001

 

 

4.4.

2002

 

 

3.4.

2003

 

 

2.4.

2004

 

 

31.3.

2005

 

 

30.3.

2006

 

 

29.3.

2007

שמיטה

שבוע

28.3.

2008

 

 

2.4.

2009

 

 

1.4.

2010

 

 

31.3.

2011

 

 

30.3.

2012

 

 

28.3.

2013

 

 

27.3.

2014

שמיטה

שבוע

26.3.

2015

 

 

1.4.

2016

 

 

30.3.

2017

 

 

29.3.

2018

 

 

28.3.

2019

 

 

27.3.

2020

 

 

25.3.

2021

שמיטה

שבוע

24.3.

2022

 

 

30.3.

2023

 

 

29.3.

2024

 

 

27.3.

2025

 

 

26.3.

2026

 

 

25.3.

2027

 

 

24.3.

2028

שמיטה

שבועיים

22.3.

2029

 

 

4.4.

2030

 

 

3.4.

2031

 

 

2.4.

2032

 

 

31.3.

2033

 

 

30.3.

2034

 

 

29.3.

2035

שמיטה

שבוע

28.3.

2036

 

 

2.4.

2037

 

 

1.4.

2038

 

 

31.3.

2039

 

 

30.3.

2040

 

 

28.3.

2041

 

 

27.3.

2042

שמיטה

שבוע

26.3.

2043

 

 

1.4.

2044

 

 

30.3.

2045

 

 

29.3.

2046

 

 

28.3.

2047

 

 

27.3.

2048

 

 

25.3.

2049

שמיטה

שבוע

24.3.

2050

 

 

30.3.

2051

 

 

29.3.

2052

 

 

27.3.

2053

 

 

26.3.

2054

 

 

25.3.

2055

 

 

24.3.

2056

שמיטה שבועיים

22.3.