מטרות האתר http://www.deadseascrolls.co.il

     לימוד תנ"ך בפרשנות פשט ומגילות קומראן. חזרה לצדק החברתי של הנביאים ולחינוך ולמוסר של משלי.

     ריבוי והפצת ספרות מדעית כנגד האבולוציה וגיל העולם הסותרים את התורה. הוכחות על ביטול תורת האבולוציה ולגלוג על מאמני הקופים.

     ריבוי והפצת "עלוני שבת" המאירים את חוכמת התורה לנושאים אקטואליים דיומא.

     עידוד וקידום מוזיקה תנ"כית עם כלי נגינה משוחזרים.

    לימוד ספר היובלים כחלק מהקאנון המקראי להשלמת סיפורי התנ"ך (בחירת אברהם אבינו, יעקב מול עשיו) ועד לתיקון לוח הזמנים לשמשי.

     עידוד חשיבות הציונות בתורה, ביטול המדרש "לא לעלות בחומה", ניסוח תשובות תורניות ליחסנו לגויים וזכיותינו בארץ הצבי.

     פרופ' פירש ותרגם את הגמרא וסבר כי על כל תקנה באה לאחר שעלתה בעייה חברתית. זו "התורה שבעל פה" ויתר דיוק הפסיקה היהודית (כולל שו"ת). דבר זה אמור להוות לנו יסוד גדול בניעור מהגישה החרדית "שאין חדש בתורה" לעניין פסיקה ותיקון תקנות. הרי זה עוצר את הגוש החרדי מלעצב אלטרנטיבה משפטית דתית מול מדינה חילונית. זוהי מטרתה של כנסת ישראל כבקדם.

מגילות מדבר יהודה

חנוך

בני צדוק

בית המקדש

Kontakt: zipora.avidan61@gmail.com יצירת קשר:

אין צורך לבקש רשות שימוש והעתקה במאמרים, אלא הם חופשיים להעתקה שינוי ועריכה, ואף מוזמנים להפיץ בשמחה!

 

Verantwortlich für den Inhalt der Texte ist alleine die Verfasserin. Für die Inhalte aller weiterführenden Links übernehme ich keinerlei Verantwortung.

לוח השנה

השנה מתחילה תמיד ביום ד, יום בריאת המאורות, בחודש הראשון אחרי יום השיוויון האביבי. מספר הימים מסודרים ברצף של 30, 30, 31, כך שכל רבעון של השנה מתחיל תמיד ביום רביעי, כלומר החודש הראשון, החודש הרביעי, החודש השביעי והחודש העשירי מתחילים תמיד ביום רביעי. החודש השני, החודש החמישי, החודש השמיני והחודש האחד עשר מתחילים תמיד ביום ששי. ואילו החודש השלישי, החודש הששי, החודש התשיעי והחודש השנים עשר מתחילים תמיד ביום ראשון.

בחודש השביעי אחרי סוכות הוסיפו שבוע בכול שנת שמיטה ומדי 28 שנים הוסיפו שבועים

http://pluto.huji.ac.il/~mselio/LU.pdf בעמוד 30 כתוב על חישוב היממה מבוקר עד בוקר בלוח השמשי

חודש

יום

תאריך

יום

חג

1.

1.

29.3.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון ראשון קציר

1.

14.

11.4.2017

ג

פסח

1.

15.

12.4.2017

ד

חג המצות 7 ימים

1.

26.

23.4.2017

א

יום הנף העומר ביכורי קציר השעורים 

2.

1.

28.4.2017

ו

ראש חודש

3.

1.

28.5.2017

א

ראש חודש

3.

15.

11.6.2017

א

שבועות ביכורי החיטים

4.

1.

28.6.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון שני קיץ

5.

1.

28.7.2017

ו

ראש חודש

5.

3.

30.7.2017

א

ביכורי התירוש מועד היין

6.

1.

27.8.2017

א

ראש חודש

6.

22.

17.9.2017

א

ביכורי היצהר מועד השמן

6.

23.

18.9.2017

ב

מועד קרבן העצים 6 ימים

7.

1.

27.9.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון שלישי זרע

7.

10.

6.10.2017

ו

יום הכיפורים

7.

15.

11.10.2017

ד

חג הסוכות 7 ימים

8.

1.

27.10.2017

ו

ראש חודש

9.

1.

26.11.2017

א

ראש חודש

10.

1.

27.12.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון רביעי דשא

11.

1.

26.1.2018

ו

ראש חודש

12.

1.

25.2.2018

א

ראש חודש

1.

1.

28.3.2018

ד

ראש חודש ראשית רבעון ראשון קציר