עברית

לוח השנה

השנה מתחילה תמיד ביום ד, יום בריאת המאורות,

היום ראשון בחודש הראשון, חודש האביב,

אחרי יום השיוויון האביבי

מספר הימים מסודרים ברצף של 30, 30, 31,

כך שכל רבעון של השנה מתחיל תמיד ביום רביעי,

כלומר החודש הראשון, החודש הרביעי, החודש השביעי והחודש העשירי מתחילים תמיד ביום רביעי.

החודש השני, החודש החמישי, החודש השמיני והחודש האחד עשר מתחילים תמיד ביום ששי.

ואילו החודש השלישי, החודש הששי, החודש התשיעי והחודש השנים עשר מתחילים תמיד ביום ראשון.

בחודש השביעי אחרי סוכות הוסיפו שבוע בכול שנת שמיטה ומדי 28 שנים הוסיפו שבועים.

זכר למחזור בן 28 שנים, שבו השמש חוזרת למקומה המקורי בבריאת העולם באותה שעה ובאותו יום בשבוע כבזמן הבריאה - ראה ברכת החמה

פעם אחרונה ב-8. אפריל 2009 ופעם הבאה ב-8. אפריל 2037

= ביום השמיני (פרשת שמיני, ויקרא פרק ט, יחזקאל מג) אחרי המילואים!

 

http://pluto.huji.ac.il/~mselio/LU.pdf

בעמוד 30 כתוב על חישוב היממה מבוקר עד בוקר בלוח השמשי: היום מתחיל עם זריחת החמה, ולא בערב שלפני כן.

 

טבלה של היובלים והשבועות על פי ספר היובלים

 

חודש

יום

תאריך

יום

חג

12.

1.

26.2.2017

א

ראש חודש

1.

1.

29.3.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון ראשון קציר: יום שיוויון האביב

1.

8.

5.4.2017

ד

יום שמיני של ימי המילואים

1.

14.

11.4.2017

ג

פסח

1.

15.

12.4.2017

ד

חג המצות 7 ימים

1.

26.

23.4.2017

א

יום הנף העומר ביכורי קציר השעורים 

2.

1.

28.4.2017

ו

ראש חודש

2.

14.

11.5.2017

ה

פסח שני

3.

1.

28.5.2017

א

ראש חודש

3.

15.

11.6.2017

א

שבועות ביכורי החיטים

4.

1.

28.6.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון שני קיץ: מפנה השמש

5.

1.

28.7.2017

ו

ראש חודש

5.

3.

30.7.2017

א

ביכורי התירוש מועד היין

6.

1.

27.8.2017

א

ראש חודש

6.

22.

17.9.2017

א

ביכורי היצהר מועד השמן

6.

23.

18.9.2017

ב

מועד קרבן העצים 6 ימים

7.

1.

27.9.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון שלישי זרע: יום שיוויון הסתיו

7.

10.

6.10.2017

ו

יום הכיפורים

7.

15.

11.10.2017

ד

חג הסוכות 7 ימים

8.

1.

27.10.2017

ו

ראש חודש

9.

1.

26.11.2017

א

ראש חודש

10.

1.

27.12.2017

ד

ראש חודש ראשית רבעון רביעי דשא: מפנה השמש

11.

1.

26.1.2018

ו

ראש חודש

12.

1.

25.2.2018

א

ראש חודש

1.

1.

28.3.2018

ד

ראש חודש ראשית רבעון ראשון קציר: יום שיוויון האביב