מטרות האתר http://www.deadseascrolls.co.il

·     לימוד תנ"ך בפרשנות פשט ומגילות קומראן. חזרה לצדק החברתי של הנביאים ולחינוך ולמוסר של משלי.

·     ריבוי והפצת ספרות מדעית כנגד האבולוציה וגיל העולם הסותרים את התורה. הוכחות על ביטול תורת האבולוציה ולגלוג על מאמני הקופים.

·     ריבוי והפצת "עלוני שבת" המאירים את חוכמת התורה לנושאים אקטואליים דיומא.

·     עידוד וקידום מוזיקה תנ"כית עם כלי נגינה משוחזרים.

·    לימוד ספר היובלים כחלק מהקאנון המקראי להשלמת סיפורי התנ"ך (בחירת אברהם אבינו, יעקב מול עשיו) ועד לתיקון לוח הזמנים לשמשי.

·     עידוד חשיבות הציונות בתורה, ביטול המדרש "לא לעלות בחומה", ניסוח תשובות תורניות ליחסנו לגויים וזכיותינו בארץ הצבי.

·     פרופ' פירש ותרגם את הגמרא וסבר כי על כל תקנה באה לאחר שעלתה בעייה חברתית. זו "התורה שבעל פה" ויתר דיוק הפסיקה היהודית (כולל שו"ת). דבר זה אמור להוות לנו יסוד גדול בניעור מהגישה החרדית "שאין חדש בתורה" לעניין פסיקה ותיקון תקנות. הרי זה עוצר את הגוש החרדי מלעצב אלטרנטיבה משפטית דתית מול מדינה חילונית. זוהי מטרתה של כנסת ישראל כבקדם.

הלוח המקראי הכוהני

מגילות מדבר יהודה

בני צדוק

בית המקדש

תכלת = ירוק

השב כהנים לעבודתם, ולויים לשירם ולזמרם

שמעון הצדיק

חנוך בחרתה מבני אדם

בית המסיבה

לוח שמשי

טבלה של היובלים והשבועות על פי ספר היובלים

כתובת סוסיא – לוח לפי ספר היובלים

עקידת יצחק

מועדי ביכורים ושלושה מחזורים של 50 יום

חג שבועות הנעלם

מועד קרבן העצים

יום הכיפורים

שורש חג הסוכות

האם יש עניין להתפלל יחף?

http://www.youtube.com/watch?v=L5k27Ccm158

תפילה יהודית

http://www.youtube.com/watch?v=xJYvBJFb8CQ

יצירת קשר והעתקה חופשית

ניתן לפנות באמצעות הודעה דוא"ל-אימייל לכתובת

zipora.avidan61@gmail.com

אין צורך לבקש רשות שימוש והעתקה במאמרים, אלא הם חופשיים להעתקה שינוי ועריכה, ואף מוזמנים להפיץ בשמחה!

Kontakt: zipora.avidan61@gmail.com

Verantwortlich für den Inhalt der Texte ist alleine die Verfasserin.

Für die Inhalte aller weiterführenden Links übernehme ich keinerlei Verantwortung.